Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2023 a roční zúčtování za rok 2022


Termín semináře a lektor:


23.01.2023 (9 -13h)
24.01.2023 (9 -13h)
17.02.2023 (konzultační seminář) (9 - 12h)

Lektorka: Ing. Marie Hajšmanová
Cena 2.000 Kč, VS 333Anotace:

                                    
DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V PRAXI -
- ZMĚNY VE ZDAŇOVÁNÍ MEZD OD LEDNA 2023  A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ ZA ROK 2022

Stanovení daňové povinnosti při měsíční výplatě mezd:
- základní přehled o výpočtu  měsíční daňové povinnosti poplatníka z příjmů ze závislé činnosti - příjmy
  od  daně osvobozené, zdanění zálohou na daň nebo srážkovou daní podle zvláštní sazby daně, slevy na
  poplatníka uplatňované při stanovení záloh na daň
- měsíční výpočet daňové povinnosti z příjmů ze závislé činnosti  od ledna 2023 - změny v  závislosti na výši
   minimální mzdy  a další změny
- stanovení základu daně z příjmů ze závislé činnosti při poskytnutí služebního auta i pro soukromé účely,
  změny u  nízkoemisního motorového vozidla
- daňové zvýhodnění na vyživované děti,
  soustavná příprava na budoucí povolání - související otázky, které
  jsou stále centrem zájmu
- stravenkový paušál a další benefity směřující do sociálních podmínek zaměstnanců

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob:

- přehled zásad pro provedení ročního zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti
- změny limitů pro podání přiznání k dani z příjmů - kombinace příjmů ze závislé činnosti, OSVČ a ostatních
  příjmů
- žádost o provedení ročního zúčtování záloh
- prokazování slev na dani a uplatněném snížení ročního základu daně o nezdanitelné částky, přehled
  podmínek a dokladů pro jejich prokazování
- změny pro bezúplatné plnění (dary) pro snížení základu daně za rok 2022 - rozšíření okruhu účelů daru
  a osob, kterým je možné dary s uplatněním daňových výhod poskytnout, nové limity pro snížení základu
  daně z titulu poskytnutí darů
- sleva na dani na vyživovanou manželku, nový  přístupu k posuzování příjmů manželky¨- zpětné změny
  daňového zvýhodnění na vyživované děti při výpočtu roční daňové povinnosti poplatníka  
- nově v ročním zúčtování záloha na daň za rok 2022
                           - sleva na dani v případě zastavení exekuce,
                           - podpora Ukrajiny - daňové souvislosti

Vzory tiskopisů pro roční zúčtování za rok 2022


 
Účastnický poplatek 2.000 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č. 333, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002