Daň z příjmů ze závisle činnosti od ledna 2024 a roční zúčtování za rok 2023Termín semináře a lektor:


29.01.2024 (09:00 - 13:00 hod.)
Lektorka: Ing Marie Hajšmanová (specialistka)
Cena 2200 Kč, VS 333Anotace:

                                    
Daň z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 a roční zúčtování záloh na daň za rok 2023


1. Změny v dani z příjmů ze závislé činnosti od ledna 2024 na základě konsolidačního balíčku
     a dalších změn právních předpisů
- nové vymezení příjmů, které nejsou předmětem daně u zaměstnanců,
- změny limitů pro ocenění bezplatného poskytnutí služebního auta pro soukromé účely,
- nová úprava příspěvku na stravování,
- práce na dálku a paušální náklady s ní spojené,
- omezení daňových benefitů (nové vymezení příspěvků na péči o zaměstnance od daně osvobozených,
  zrušení osvobození nepeněžních darů poskytnutých zaměstnancům, sociálních výpomocí a dalších příjmů
  dosud od daně osvobozených), jejich vliv na daňové a nedaňové náklady zaměstnavatele,
- spoření na stáří z pohledu daně z příjmů, 
- změny v daňové povinnosti - nová hranice pro daňovou progresi, limit pro srážkovou daň,
- změny slev na dani (sleva na studenta, školkovné)
- zrušení a úprava některých  nezdanitelných částek ze základu daně,
- změny v povinnostech zaměstnavatelů ve vztahu k FÚ 


2. Roční zúčtování záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti za rok 2023
- základní zásady pro provedení ročního zúčtování  - povinnosti plátců daně, práva poplatníků,
- žádost o provedení ročního zúčtování záloha za rok 2023,
- prokazování slev na dani a jejich uplatnění až na konci roku (podmínky pro jejich přiznání, doklady), sleva
   na vyživovanou manželku,
- roční zúčtování záloh na daň v případě více zaměstnání ve zdaňovacím období,
- nezdanitelné části ze základu daně, jejich uplatnění a prokazování,
- složitější příklady prokazování nároku na slevu a snížení základu daně o nezdanitelné části z praxe
Účastnický poplatek 2.200 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č. 333, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002