Důchodové pojištění a vedení evidenčních listů


Termín semináře a lektor:


27.01.2023 (9 - 13h)

Lektorka: JUDr. Helena Pelikánová, specialistka a Jana Dorčáková (ČSSZ)
Cena 2000 Kč, VS 555


Anotace:


                                    
Důchodové pojištění a vedení ELDP:

- okruh pojištěných osob,
- doby pojištění,
- náhradní doby pojištění,
- jednotlivé druhy důchodů a jejich výše,
- výchovné od 1. 1. 2023,
- výpočet starobního důchodu v roce 2023,
- příklady vyplňování ELDP:
   * rozhodný příjem pro účast na pojištění v roce 2023,
   * vyloučené doby a omluvné důvody,
   * dohody o pracovní činnosti,
   * dohody o provedení práce,
   * peněžitá pomoc v mateřství,
   * zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu,
- povinnosti zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění zaměstnanců,
- ohlašovací povinnosti zaměstnavatelů,
- používané tiskopisy,
- odpovědi na dotazy


Účastnický poplatek 2.000 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č. 555, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002