Důchodové pojištění - změny 2023/2024 a vedení ELDP


Termín semináře a lektor:


29.11.2023 (09:00 - 13:00 hod.)
Lektorka: Jana Dorčáková (ČSSZ)
Cena 2000 Kč, VS 555


Anotace:


- program: Přehled předpisů,
- druhy důchodů,
- náhradní doby pojištění,
- okruh pojištěných osob - vyloučené doby,
- vedení a předkládání záznamů pro účely důchodového pojištění,
- základní zásady při vyplňování ELDP,
- příklady vyplňování ELDP se zaměřením na problémové okruhy otázek,
- peněžitá pomoc v mateřství,
- dlouhodobá dočasná pracovní neschopnost,
- zaměstnání po vzniku nároku na řádný starobní důchod,
- ELDP žadatelů o důchod a zaměstnanců, kterým byl přiznán předčasný starobní důchod,
- opravy již odeslaných ELDP,
- úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění,
- výpočty důchodu v roce 2023 a 2024,
- používané tiskopisy,
- uvažované změny - prodloužení důchodového věku, změna u výchovného, zavedení možnosti online
   podání žádosti o důchod a další

                                   Účastnický poplatek 2.000 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č. 555, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002