Mzdová a personální agenda v teorii a příkladech aktuálně - novinky pro rok 2024Termín semináře a lektor:


26.10.2023 (09:00 - 14:00)
lektorka: Ing. Olga Krchovová (specialistka)
Cena 2200 Kč, VS 107Anotace:

                                    
Aktuální stav ve mzdové účtárně na přelomu roku 2023/2024, teorie a praktické příklady


Obsah:

Změny ve mzdách, dani z příjmů, sociálním a zdravotním pojištění na přelomu roku 2023/2024. Výklad a praktické příklady.

Určeno:

Mzdovým účetním, personalistům a všem dalším zájemcům o získání informací souvisejících s aktuálním i budoucím stavem legislativy v oblasti mzdového účetnictví.


· průměrná měsíční mzda, její význam pro stanovení aktuálních veličin ve mzdovém účetnictví, 
· minimální a zaručená mzda, aktuální a budoucí stav, dopad do mzdové praxe,
· novela zákoníku práce,
· změny v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
· home office po novele zákoníku práce,
· výpočet dovolené v problematických případech,
· výpočet dovolené u DPČ a DPP,
· aktuální a očekávané změny v oblasti daně z příjmů,
· zdaňování zaměstnaneckých benefitů,
· srážková daň,
· problematické situace a novinky v oblasti zdravotního a sociálního pojištění,
· zaměstnání malého rozsahu,
· srážky ze mzdy,
· aktuality ke dni konání semináře,
· dotazy a diskuse
 
Účastnický poplatek 2.200 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č.107, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002