Sociální a zdravotní pojištění - změny pro rok 2024Termín semináře a lektor:


14.12.2023 (9:00 - 13:00 hod.)
Lektorky: Marta Ženíšková (MPSV ČR) a Jana Čemusová (VZP ČR)
Cena 2000 Kč, VS 111


Anotace:

                                    
Pojistné na zdravotní pojištění v roce 2024

- změny a novinky v oblasti zdravotního pojištění pro r. 2024,
- dopad „konsolidačního balíčku“
- okruh osob, které se pro účely zdravotního pojištění považují za zaměstnance
- chyby v komunikaci se zdravotní pojišťovnou
- příklady z praxe
- odpovědi na dotazy
Změny v sociálním pojištění v roce 2024


1) změny v odvodu pojistného z dohod o provedení práce

Ve schváleném konsolidačním balíčku se nově upravují podmínky účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě DPP a tím i postup při odvodu pojistného z příjmů z DPP. Podle nové úpravy se bude postupovat od 1. 7. 2024, protože je třeba ji technicky zajistit. Zaměstnavatelé na základě znalostí nové úpravy budou mít čas na posouzení dalšího postupu při uzavírání tohoto pracovního vztahu.   
Zásadní změny:
- jsou 2 hranice příjmů pro účast na nemocenském pojištění z DPP (podle příjmu u jednoho zaměstnavatele a podle úhrnu příjmů od všech zaměstnavatelů).
- zaměstnanec na DPP se ve stanoveném případě stane plátcem pojistného na sociální zabezpečení (sám bude na účet OSSZ odvádět pojistné za sebe).
Tyto změny vyžadují nové oznamovací povinnosti a nové tiskopisy.
Seznámení s novou úpravou, včetně příkladů.


2) zvýšení sazby pro výpočet pojistného placeného zaměstnancem

Od ledna 2024 se zvyšuje sazba u zaměstnanců z 6,5 % na 7,1 %. Na příkladech bude uvedeno, jak postupovat při přechodu z roku 2023 do roku 2024 u příjmů zúčtovaných do roku 2023 nebo náležejících za měsíce roku 2023, ale v roce 2024 vyplacené nebo zúčtované.


3) úpravy v poskytování slev na pojistném

Zpřesnění, kdo se považuje za zaměstnance, na kterého lze slevu uplatnit. Zpřesnění podmínek, za jakých není nárok na slevu. Výpočet výše vyměřovacího základu na odpracovanou hodinu, posuzování dovolené poskytnuté dobrovolně zaměstnavatelem nad zákonnou výši.

4) změny v penalizaci dluhů na pojistném.

5) změny v nemocenském pojištění.

6) informace o nové struktuře České správy sociálního zabezpečení od 1. 1. 2024 (Změna OSSZ
     na kontaktní pracoviště).
Účastnický poplatek 2.000 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č. 111, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002