Zákoník práce aktuálně + novinky pro rok 2023


Termín semináře a lektor:


22.09.2023 (9 - 13h)

Lektorka: Mgr. Zdeněk Schmied (MPSV ČR)
Cena 2.000 Kč, VS 666Anotace:

                                    

Změny zákoníku práce v roce 2023 včetně změn promítnutých ve vlád.  návrhu tzv. "transpoziční novely“

Seminář je zaměřen na:

I. Akruální změny ZP a některých souvisejících právních předpisů

- zavedení otcovské dovolené od 1.12.2022
- změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1.1.2023

II. Předpokládané změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, jejíž účinnost se předpokládá ve 4. čtvrtletí 2023.

- transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU),
- rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům,
- zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti,
- zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců,
- výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených,
- změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

III. K aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatura NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy

- předsmluvní vztahy,
- specifika pracovního poměru,
- pozbytí zdravotní způsobilosti - převedení nebo rozvázání prac. poměru,
- specifika dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,
- pracovní doba a doba odpočinku,
- překážky v práci a náhrada mzdy/platu,
- dovolená - snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi,
- k některým dalším institutům ZP (např. doručování písemností),
- diskuse, závěr.

Seminář je především konzultační a umožňuje tak účastníkům řešit i jiné konkrétní situace v personální činnosti, než které jsou předmětem výše uvedeného obsahu.


 


Účastnický poplatek 2.000 Kč za osobu prosím uhraďte na účet 2701301331/2010,
s variabilním symbolem č.666, nejsme plátci DPH.
Materiály k semináři a občerstvení v ceně.


Závaznou přihlášku na tento seminář můžete vyplnit zde


Jana Chytková
Středisko vzdělávácích kurzů a seminářů
IČ:18650562
Nejsem plátce DPH

Bankovní spojení:

2701301331/2010
KONTAKT

Mgr. Anna Chytková
Středisko vzdělávacích kurzů a seminářů
Chaberská 414/16
182 00 Praha 8 - Kobylisy

e-mail: jana.chytkova@email.cz

Tel.: 732 126 002